Raketer avfyrades från Gaza

Från Gazaområdet avfyrades på tisdagen två raketer som slog ned i Israel, utan att några människor kom till skada. Islamiska Jihad har tagit på sig skulden.

Tidigare på tisdagen dödades en Jihad-medlem av ett israeliskt flyganfall på Västbanken.

En vapenvila mellan Israel och palestinierna trädde i kraft i förra veckan.