Sahlin självkritisk till ökande klyftor

Inkomstskillnaderna i Sverige ökade under de socialdemokratiska regeringsåren mellan 1995-2006. Det visar den utredning som socialdemokraterna beställt av LO:s ekonomer. Mona Sahlin är kritisk till den politik som partiet förde.

– Det ena är den ekonomiska krisen under 90-talet. Drar man ner i välfärdssystemet, vilket vi gjorde, drabbar det de som behöver den mest. Det är de som är fattigast. Det anda är att det finns inslag i systemet, som inte har stöttat de som har mest behov av stöd och hjälp. Vi har försvarat systemen istället för de som behöver dem, säger Mona Sahlin.

Ensamstående mammor är en av de grupper som har förlorat i relation till andra.

Även de unga mellan 20-24 år tillhör dem som inte fått del av det ökade välståndet. Det kan inte bara förklaras med att allt fler studerar.

Enligt rapporten har det blivit vanligare med kortare anställningar varvat med arbetslöshet.

Enligt utredningen skulle skillnaderna minska om fler fick chansen att arbeta heltid. Många av dem som är deltidsarbetslösa är kvinnor.

Därför vill Mona Sahlin att socialdemokraterna återigen ska gå till val på att lagstifta om rätten till heltid.

Sahlin kan tänka sig att kommunerna ska bli skyldiga att stå för barnomsorg även på natten och på helger för att underlätta för ensamstående med skiftjobb att kunna arbeta mer.

– Jag är väldigt attraherad av nattis, kvällis, helgis, ja, säger Sahlin.

Mona Sahlin vill också se över om barnbidragen och studiemedlen ska kunna indexregleras för att följa med prisutvecklingen.

Men även om inkomstskillnaderna har ökat, visar rapporten att skillnaderna är små jämfört med andra länder. Nästan alla svenska har fått det bättre sedan 90-talet.

Mona Sahlin anser ändå att socialdemokraterna ska gå till val på att minska inkomstklyftorna.

– Jag tror många i Sverige är väldigt trötta på att klyftorna växer och att de är bekymrade över det, säger socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.

Olof Sjölander
olof.solander@sr.se