Sverige bra på internationell handel

Sverige placerar sig på tredje plats när World Economic Forum nu rankar de länder i världen, som är mest öppna för internationell handel. Robert Lawrence, professor i Internationell handel vid Harvard, är en av författarna till rapporten. Han säger att trots att EU har gemensamma handelsregler, så är det stor skillnad på hur de tillämpas inom unionen.

– Trots att det är samma regler, så framstår man som bättre när man tittar på effektiviteten hos regering och regeringstjänstemän, och hur snabbt de får saker gjorda. Även om vissa regler är de samma, så är de som tillämpar reglerna olika, säger professor Robert Lawrence.

Rapporten är gjord av World Economic Forum, en internationell handelsorganisation med säte i Davos.

Fyra kriterier har legat till grund för rankingen, där öppenhet för handel och infrastruktur, är bland de viktigaste.

118 länder är listade i rapporten, och Sverige placerar sig på tredje plats, efter Hong Kong och Singapore. Det här är kanske förvånande för den som har bilden av att Sverige är ett land med snårigt regelverk och omfattande byråkrati.

Men Robert Lawrence säger att det inte handlar om hur mycket staten lägger sig i, utan på vilket sätt den gör det. Och att de skandinaviska länder framgångsrikt har kunnat kombinera en frihandelsvänlig politik med en stark stat.

– Det är för enkelt att tänka att länder antingen har stat som lägger sig i, eller en stat som inte lägger sig i. Vad som är viktigt är hur de lägger sig i. Jag tycker att de skandinaviska länderna hjälper folk, men ändå respekterar marknaden, säger Robert Lawrence, professor i Internationell handel vid Harvarduniversitetet.

I Sverige är man inte särskilt förvånad över den höga placeringen. Olof Eriksson på Svenskt näringsliv, säger att man inte ska stirra sig blind på hur avreglerat ett land är i handelssammanhang, utan att det också är viktigt att ha kompetens för att ta hand om stora handelsflöden.

– Det spelar ju ingen roll hur de konkreta reglerna ser ut, om det inte finns tulltjänstemän på plats som är villiga att ta sig an arbetet och göra det snabbt, och dessutom göra det effektivt. Framför allt i många u-länder så är det så att just den administrativa funktionen brister, även om man kanske inte har särskilt inskränkande handelsregler i sig, säger Olof Eriksson på Svenskt Näringsliv.

Lotten Collin
lotten.collin@sr.se