Handelsnettot sjönk under året

Värdet på varuexporten uppgick i maj till 102,4 miljarder kronor och varuimporten landade på 92,1 miljarder kronor. Det gav ett handelsnetto på plus 10,3 miljarder kronor, jämfört med 11,4 miljarder för maj månad i fjol, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.