Svenska storstäder behöver bättre vägar

Våra storstäder måste få bättre vägar och järnvägar för att på sikt klara konkurrensen på internationell nivå. Det slår statliga Nutek fast i en rapport som presenteras idag.

Maria Andersson från Vårgårda pendlar mycket med tåg till och från Göteborg.

– Ett stort problem är att det är eftersatt underhåll. Det är svårt att hålla kollektivtrafiken igång, det blir förseningar och irritation. Samtidigt finns det något slags tak på hur mycket mer trafik man kan pressa in och hur mycket förseningar och störningar folk klarar av innan man tappar förtroendet för kollektivtrafiken, säger Maria Andersson.  

Tore Englén är analytiker på Nutek, Verket för Näringslivsutveckling. Hans nya rapport visar på delvis kända fakta. Bland annat att infrastrukturen runt Stockholm och Göteborg till stor del på 50- och 60-talen inte har utvecklats i takt med att ekonomin och befolkningen har växt.

Det nya, enligt utredaren, är att sätta infrastrukturinvesteringar till ett ökat internationellt konkurrenstryck.

– Jag brukar säga det, när man talar om svenska storstäder, att det är ett felaktigt begrepp. För vi har inga storstäder. Vi har möjligtvis Stockholm. Men i ett internationellt perspektiv är de svenska storstäderna väldigt små. Det är en potentiell konkurrensnackdel framöver som vi bedömer det.

– Därför blir vår slutsats att de svenska storstäderna bli större för att vi ska kunna hänga med i den internationella konkurrensen och kunna bedriva en kunskapsintensiv produktion i den utsträckning som är nödvändig, säger Tore Englén, analytiker på Nutek.

Hur stora måste de svenska storstäderna bli för att bli konkurrenskraftiga?

– Det är svårt att ge en exakt siffra där. Men man kan konstatera att i Göteborgs fall skulle man på sikt kunna få en dubbelt så stor lokal arbetsmarknad genom att inlemma städer som Borås, Trollhättan, Varberg och kanske på sikt Skövde.

Nu kräver politiker från Stockholm och Göteborg att regeringen i sin kommande infrastrukturproposition ska satsa mer pengar på bland annat vägar och järnvägar i och runt storstäderna.

Jens Möller
jens.moller@sr.se