Teknikföretagen vill sänka lägstalönerna

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen laddar upp inför nästa avtalsrörelse 2010. I en ny rapport föreslår Teknikföretagen åtgärder som ska modernisera lönebildningen, bland annat bör lägstalönerna sänkas för att öka lönespridningen.

– Det är påfallande att vi i Sverige har en alldeles för liten lönespridning och att vi har inte bara en sammanpressad lönestruktur utan också relativt höga lägstalöner. Det innebär bekymmer för företagen att man får betala för mycket i förhållande till prestationen och det gör också att vi får en onödig utslagning av människor som jobbar på de här nivåerna eftersom de inte kan prestera tillräckligt i förhållande till vad de betalas, säger Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen.

Teknikföretagen eldar på diskussionen om lönebildningen i en rapport som siktar mot 2010. De upptrissade lägstalönerna spär på inflationen och ökar tröskeln för okvalificerade att komma in på arbetsmarknaden, anser Teknikföretagen. Men exakt hur mycket lägstalönerna bör sänkas vill inte chefsjurist Anders Weihe säga.

– Det kan jag inte svara på, men vi anser att trycket uppåt på lägstalönerna bör bort och att det bör finnas en tydlig spännvidd mellan genomsnittslönen och den lägsta lönen. Något exakt krontal tror jag inte man kan uttala sig om, säger han.

Målet med rapporten är att starta en diskussion som hur lönespridningen och anställningsskydd ska moderniseras för att passa dagens verklighet.

Men chefsjurist Anders Weihe passar också på att gräva upp en gammal stridsyxa från förra avtalsrörelsen när det gäller vem som bär skulden för inflationen.

– De prishöjningar och inflationstryck som nämnts i debatten har inte enbart sin utländska förklaring utan har också sin förklaring i de mycket kraftiga och generella lönehöjningar som gjordes på Handelsområdet i den senaste avtalsrörelsen, säger Anders Weihe.

Niki Bergman
niki.bergman@sr.se