KI spår ökad pessimism

Hushållen blir allt mer pessimistiska om den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutet, KI, som mäter stämningsläget bland företag och hushåll, föll den så kallade barometerindikatorn från 97,9 i maj till 93,8 i juni.

Stämningsläget är därmed svagare än normalt och det var framför allt hushållens ökade pessimism samt utvecklingen i tillverkningsindustrin som bidrog negativt.

Enligt Knut Hallberg, ränteanalytiker på Swedbank, har KI:s barometer nu ökat osäkerheten om hur Riksbanken resonerar inför nästa veckas räntebesked.

Hallberg säger enligt TT att han tror att många av ledamöterna i Riksbankens direktion är genuint osäkra inför beslutet.