Polisen välkomnar tydligare regler

Justitieombudsmannen, JO, vill ha en tydligare reglering av hur polisen får arbeta med så kallade okonventionella metoder, som infiltratörer, informatörer och bevisprovokation. Något polisen ställer sig positivt till.

– En tydlig lagstiftning skapar förutsättningar för att den enskilde polisen inte rusar i väg och tar egna initiativ som inte har någon förankring i svensk lagstiftning, säger Tommy Sundlén, polisöverintendent på Rikspolisstyrelsen.

Det handlar om polisens arbete med så kallade okonventionella metoder, där man till exempel infiltrerar kriminella gäng, har tipsare eller provocerar fram bevis, genom att bland annat köpa narkotika.

Det här är arbetsmetoder som har varit ifrågasatta de senaste åren, inte minst efter flera fall där polisen misstänkts ha gått över gränsen för vad man får göra. Det var därför som chefs-JO Mats Melin tog initiativ till den granskning där han gått igenom rättsläget och sex specifika polisutredningar, i vilka han fann brister i alla.

– Ett av de stora problemen är att vi befunnit oss lite i något som kan uppfattas som ett laglöst land. Det har funnits väldigt få regler som har styrt och reglerat polisens användning av sådana här mer okonventionella arbetsmetoder, säger chefs-JO Mats Melin.

– Jag menar att de erfarenheter man fått från de här sex polisoperationerna och den granskning vi gjort, visar att det måste komma till en reglering som tydliggör hur polisen får agera, vad som är tillåtet och vad sin över huvud taget inte får förekomma. Och att man i framtiden också, på ett bättre sätt, ska kunna utkräva ansvar för den som överträder dessa regler.

Både polisen och åklagare har stramat upp riktlinjerna för hur den här typen av arbete ska bedrivas. Just nu arbetar också två statliga utredningar med att förtydliga vad polisen får göra.

Men Tommy Sundlén på Rikspolisstyrelsen tror ändå att risken att poliser gör övertramp i dag är liten.

– Jag tror inte att den är stor i dag, med tanke på det fokus som har varit på frågorna under senare år. Dessutom har vi reglerat det i våra interna föreskrifter.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se