IATA-kampanj mot EU:s utsläppshandel

Flygbolagens internationella organisation IATA, med 230 flygbolag, går ut med stora annonser i europeisk press mot EU:s planer att flyget ska ingå i utsläppshandeln med koldioxid. IATA anser att flygbolagen redan nu försöker minska utsläppen.

– Det är ju ett exempel på hur lobbygrupp efter lobbygrupp försöker dra sig undan klimatansvaret och tycker att det är någon annan som ska ta den stora delen. Och det där gäller det att inte gå på, säger miljöminister Andreas Carlgren om IATA:s utspel.

Flygets utsläpp har ökat med 50 procent mellan 1990 och 2003.  För att möta klimatkraven hänvisar IATA till flygets planer på ökad bränsleeffektivitet, nya rutter och nya bränslesnålare flygplan. Annonsen avslutas med: Nu är det dags att säga not, basta!

– Alla kommer att behöva vara med och bidra nu när vi ska rädda klimatet. Också flyget, som hittills har gjort alldeles för lite.

IATA anser ju att flyget redan vidtar åtgärder och att bränslepriserna är så höga just nu?

– Dels ökar, trots det, utsläppen från flyget och alla får vara med och betala för den ökade bränslekostnaden, också flyget.

Hur mottagliga är EU:s regeringar för den här typen av påtryckningar?

-- Vi har kommit så väl överens om det här, så jag är rätt övertygad om att vi inte faller undan, säger Andreas Carlgren.

Det är inte bara flygets organisationer som bedriver lobbyarbete för att slippa alltför stora åtaganden för egen del.

I Sverige anser Svenskt näringsliv att utsläppsminskningarna ska ske främst i andra länder, för där är det billigare. I annat fall kommer svenska företag att flytta utomlands.

Fackförbundet IF Metall och stålindustrin anser i en debattartikel att utsläppsrätterna i industrin fördyrar stålproduktionen. Och Bil Sweden anser att bilismen får bära en orättvist stor del av koldioxidskatten jämfört med andra sektorer.

– Samtidigt kommer det att kosta ännu mer om vi inte räddar klimatet, så vad vi gör nu är att ta en liten kostnad idag i stället för en mycket, mycket större kostnad i framtiden för våra barn och barnbarn, säger Andreas Carlgren.

Blir det utsläppshandel för flyget tror du?

– Ja, jag är övertygad om det och det är helt nödvändigt, därför att förorenaren ska vara med och betala. Det är inte bara oljeschejkernas prisökningar som ska åstadkomma klimatförändringar. Det ska vi också göra, genom beslut i Europa och genom beslut tillsammans i världen, anser miljöminister Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se