Röda Korset vill katastrofklassa hiv/aids

Hjälporganisationer gör inte tillräckligt för att tillgodose hiv- och aidsdrabbades behov vid naturkatastrofer, anser Röda Korset. Det gör att de människorna drabbas dubbelt.

– Det handlar både om oss och om andra organisationer, att vi måste lära oss att definiera den här utsatta gruppen ännu tydligare än vi har gjort, säger Svenska Röda Korsets generalsekreterare, Christer Zettergren.

Hundratals naturkatastrofer inträffar varje år. Cyklonen i Burma och jordbävningen i Kina finns fortfarande i färskt minne.

Men så finns det de där katastroferna som pågår i all tysthet. Hiv och aids är sådana katastrofer, slår Röda Korset fast i sin årliga rapport om världskatastrofer som presenteras i dag.

Sedan de första fallen av aids upptäcktes för över ett kvarts sekel sedan har över 25 miljoner människor dött och runt 30 miljoner är i dag hiv-smittade.

Och det är just denna grupp som drabbas hårdast när vädrets makter skapar katastrofer. Christer Zettergren igen.

– Vid en naturkatastrof är det ju ofta så att vi fokuserar på vatten, lite tak över huvudet och så vidare. En hiv/aidsdrabbad behöver sin bromsmedicin, tillgång till kosttillskott för att medicinen ska kunna verka. Och så får man inte tillgång till medicin, man får inte tillgång till maten, vilket gör att när man sedan återupptar medicineringen så fungerar den inte. Man måste byta medicin. Därför behöver vi ha ett särskilt fokus på de här som redan är utsatta före katastrofen.

Har hjälparbetare idag tillräcklig kunskap?

– Till viss del. Det handlar naturligtvis om att vi måste införa nya rutiner så att det här fungerar automatiskt, kanske till och med en annan prioritering än den vi brukar ha vid naturkatastrofer, säger Svenska Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren.

Anja Sahlberg
anja.sahlberg@sr.se