Klimatrelaterad fastighetsskatt föreslås

Naturskyddsföreningen, Riksbyggen och HSB vill göra om fastighetsskatten till en klimatrelaterad skatt på bostäder.

Det finns mycket energi att spara i bostäderna och fastighetsskatten skulle kunna utformas så att den stimulerar till energibesparande åtgärder, skriver de tre organisationerna i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

En intervjuundersökning med 1 000 tillfrågade som organisationerna låtit göra visar att nära åtta av tio tror att fastighetsägare kommer att investera i energibesparingar om det leder till lägre fastighetsskatt.