Svanenmärkt biobränsle snart verklighet

Snart kan det finnas Svanenmärkt bränsle i våra mackar. Det nordiska miljömärkningssystemet Svanen lanserar nu kriterier för miljömärkning av biodrivmedel som etanol, biogas och biodiesel.

Märkningen ska baseras på en livscykelanalys, som tar fasta på energianvändning, koldioxidutsläpp och sociala krav.

– När miljömärkningen Svanen nu går in för att miljömärka drivmedel så tar vi ett helhetsgrepp på drivmedlen. Vi ställer krav på allt från markbrytning, råvara och transporter. Det är självklart koldioxidutsläppen som är det centrala, säger Svanens vd Ragnar Unge.

Svanen kommer inte att godkänna drivmedel som använder spannmål som råvara, men säger inte helt nej till palmolja.

– Palmolja kan vi acceptera om de klarar våra krav. Där kräver vi att det finns en 100 procentig certifiering.

Men någon sådan certifiering finns det väl inte ännu?

– Nej, det är möjligt. I så fall får de svårt att klara våra krav. Men vi vill inte få in palmoljeproduktion som inte är hållbart producerad, säger Ragnar Unge.

Oljepalmsodlingar i Indonesien och Malaysia har i regel anlagts genom att man huggit ner regnskog. Det frigör i sig stora mängder koldioxid. Förhandlingar om certifiering pågår men är långt ifrån klara. OK Q8 planerade förra året att blanda in palmolja i sin biodiesel, men backade efter omfattande kritik.

Nu när Svanenkriterierna är klara kan biobränsleproducenterna i Norden ansöka om att få sätta miljömärket Svanen på sina pumpar. Det kräver en dokumentation, som visar miljönyttan med biobränslet jämfört med bensin och diesel.

– Det är upp till producenterna nu att försöka visa att de klarar våra hårda krav i hela den här kedjan. Det kommer att ta sin tid. Men jag hoppas och tror att vi kommer att ha några Svanenmärkta drivmedel på marknaden här i Sverige redan efter sommaren, säger Ragnar Unge, vd på Svanen.

Ingrid Gustavsson
inger.gustavsson@sr.se