Friande domar för människosmuggling

De fyra personer som pekats ut som huvudansvariga för den omfattande människosmugglingen från Vietnam till Sverige frias av tingsrätten i Halmstad.

Tingsrätten konstaterar i domen att det är bevisat att de åtalade mot betalning har arrangerat äktenskap mellan vietnameser och personer bosatta i Sverige, men att de inte kan fällas för människosmuggling.

Marianne Paulsson är chef för polisens utlänningsrotel i Halland.

– Vad som gör mig ledsen, arg och besviken är att de som kommer att få betala priset för den här utredningen, det är alla de som kommer att bli utvisade på utlänningslagen. Där är skenäktenskapsbegreppet ett helt annat än vad det är i straffbestämmelserna.

– De som har tjänat pengarna här, de kommer undan men de som har fått betala kommer att straffas med att bli hemskickade. Den saken är nog ganska säker, säger Marianne Paulsson.

I det största målet om skenäktenskap i Sverige ger tingsrätten polis och åklagare bakläxa. Att arrangera skenäktenskap för att föra in människor i landet är inte detsamma som människosmuggling.

34 personer var åtalade, nästan alla frias förutom fyra som döms till dagsböter för brott mot utlänningslagen när de ljög för Migrationsverket och en person som får villkorlig dom för stöld.

När det gäller människosmuggling så skriver tingsrätten i Halmstad att typiska fall är när flyktingar kommer till Sverige, gömda i båtar, bilar eller fartyg. Men här handlar det om människor som öppet passerat gränskontrollerna med äkta handlingar och tillstånd.

Att handlingarna och tillstånden bygger på oriktiga uppgifter går inte att jämställa med att det är falska handlingar. Det oroar Marianne Paulsson som är chef för utlänningspolisen i Halland.

– Jag är mycket överraskad över att man kan få muta sig till handlingar och köpa sig handlingar med felaktigt innehåll och sedan använda dem lagligt. Här har Sverige ett jättebekymmer, säger Marianne Paulsson.

Chefsåklagare Thomas Wennerstrand är orolig för att den reglerade invandringen sätts ur spel.

– Det öppnar dammluckorna för invandringen till Sverige och framförallt sätts den reglerade invandringen helt ur spel, säger Thomas Wennerstrand.

Skulle tingsrättens dom stå fast så är det alltså inte brottsligt att arrangera skenäktenskap för att få in människor till Sverige.

Men att det skulle öppna dammluckorna och ta bort syftet med den reglerade invandringen, såsom åklagaren säger håller inte Migrationsverket med om.

Håkan Jonsson är expert på Migrationsverket.

– Riktigt så ser vi inte det på Migrationsverket. Vår prövning kvarstår, det är fortfarande så att ett skenäktenskap inte kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd. Det åligger migrationsverket att kunna upptäcka dem, säger Håkan Jonsson.

Andreas Kron
andreas.kron@sr.se