Nutek efterlyser samverkan om turismen

Turistnäringen i Sverige växer hela tiden och förra året jobbade drygt 160 000 personer inom någon turistverksamhet, enligt Verket för näringslivsutveckling, Nutek. Men om näringen ska kunna fortsätta växa, måste fler utländska turister lockas hit och då behöver Sverige få en sammanhållen politik för turismen, enligt Nutek.

– Det är en gemensam resa med det politiska systemet, med näringslivet, både det turistiska och annat näringsliv, och med näringens organisationer, säger Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor på Nutek.

Turistnäringen i Sverige idag är så stor att den har en större andel av BNP än vad skogs- och jordbruket har. Turismen ligger på tre procent.

Det är också en bransch som ökar konstant, oavsett hög- eller lågkonjunktur. Och det är framför allt de utländska turisterna som ser till att intäkterna från turismen ökar i Sverige.

Men konkurrensen från andra länder är stenhård och för att klara det måste myndigheter, organisationer och näringsliv dra åt samma håll, menar Dennis Bederoff och efterlyser en enhetlig turismpolitik.

Han tar cykelleder som ett exempel. I Danmark finns idag 12 000 kilometer skyltade cykelleder som lockar massor av turister.

Ska något liknande kunna göras i Sverige måste till exempel Vägverket, Naturvårdsverket och kanske också SJ delta, menar Dennis Bederoff.

– Man åker tåg ut och kan ta cykeln med på tåget, cykla en vecka med familjen och sedan ta tåget hem igen, säger han.

Ansvaret för turistfrågor ligger på näringsdepartementet, där Jöran Hägglund är statssekreterare.

Han håller med om att turismen är en viktig näring för Sverige, men tycker att ansvaret för att utveckla den snarare ligger på regional nivå.

– Man ska komma ihåg att väldigt mycket, inte minst när det gäller turistverksamheten, utförs och bedrivs lokalt och regionalt. Då är det viktigt att vi på nationell kan nivå bidra med att våra myndigheter och resurser finns tillgängliga så att man på den regionala nivån faktiskt bättre kan gå ihop och utveckla starka affärskoncept som gör att människor väljer att komma och uppleva just dem, säger Jöran Hägglund.

Maria Rymell, Jönköping
maria.rymell@sr.se