Vapen hemma rättighet i USA

USA:s Högsta domstol har underkänt en lokal lag i Washington som förbjuder invånarna att ha vapen utan speciellt tillstånd. Alla amerikanska medborgare har enligt grundlagen rätt att ha ett vapen hemma, slog domstolen fast i ett historiskt beslut.

I Washington är reaktionerna blandade på det historiska beslutet.

– Jag är besviken. Barn dödas i hemmen för att det finns vapen där som kan komma till användning, säger Abby Perrera, en kvinna i medelåldern.

Argumentet att brottslingar alltid kan komma över vapen och att ett förbud bara drabbar laglydiga medborgare ger hon inte mycket för.

– Även nu kan man få ha ett vapen om man har något riktigt skäl, det är bara det att man måste ansöka och registrera vapnet, säger Abby Perrera.

Hon ser beslutet i Högsta domstolen som ett utslag av en otäck macho-kultur.

– Det händer ofta incidenter i affären så att man måste kalla på polis men däremot har det inte hänt att han skulle vilja använda skjutvapen, säger Andrzej Marcíniak som är chef i en spritbutik i centrala Washington.

Men han är ändå positiv till att alla ska få ha pistol, som det är i grannstaten Virginia.

En annan kvinna säger tvärtemot att problemet i Washington är att staden svämmar över av vapen från Virginia, just därför att de har så liberala vapenlagar där.

På en parkbänk sitter Brandy Cooper, han tror inte att fler vapen kommer att leda till fler mord.

– Det är inte vapnet som dödar utan människan bakom. Och vill man döda finns det många andra sätt, säger Brandy Cooper.

Fast han är ändå tveksam till om han verkligen själv kommer att skaffa sig ett vapen nu.

Beslutet i Högsta domstolen är ett historiskt utslag där man för första gången tolkat vad den amerikanska konstitutionen säger och domen innebär alltså att alla medborgare i princip har rätt att ha ett vapen hemma även om man accepterar vissa begränsningar.

Så staden Washington måste nu släppa vapnen fria. Vapenvännerna i USA kommer med hänvisning till Högsta Domstolen kräva förändringar även på andra håll där man har förbud.

Sten Sjöström, Washington
sten.sjostrom@sr.se