Klimatforskare kritiserar utsläppsrätter

Systemet med handel av utsläppsrätter för att få ned koldioxidutsläppen får kritik av flera klimatforskare som deltar i Tällberg Forum i Dalarna. Det krävs andra metoder menar forskare.

Handeln med utsläppsrätter kommer inte att få ned utsläppen så fort och mycket som det behövs för att klimatförändringarna inte ska skena.

– Det krävs andra metoder tillsammans med rena förbud, säger Will Steffen, klimatforskare vid Australiens nationella universitet och rådgivare åt den australiensiska regeringen.

Det är användningen av kol som står för de största utsläppen av koldioxid i atmosfären. Därför vill Will Steffen se ett globalt förbud mot kolkraftverk som inte kan ta hand om sina utsläpp.

Det skulle enligt honom vara en betydande åtgärd för planetens och människans framtid.

Systemet med utsläppsrätter, som EU infört och som EU också vill se på ett större globalt plan, kommer inte att lyckas minska utsläppen så radikalt som krävs, säger Will Steffen.

Han får medhåll av flera andra här på Tällberg Forum i Dalarna. En av dem är Johan Rockström som är professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och chef för Stockholm environment institute.

– De stimulerar teknologiinnovation och leder till marginella förändringar men för att få stora omvandlingar krävs troligen andra styrmedel. Då handlar det nog om kvoteringar och kraftfullare grepp, säger Johan Rockström.

Johan Rockström ser också att just förbränningen av kol är ett stort dilemma som måste regleras hårdare. 

 En global kolskatt måste nog införas men den måste införas på ett sätt, så att fattiga inte drabbas. På något sätt måste då skatten återföras via skatteväxlingar, till fattiga människor, fortsätter Johan Rockström.

De båda forskarna möts här uppe på de gröna kullarna i ett solbadande Tällberg strax intill Siljan. Här pratar de klimat med underhållning i pauserna.

I folkvimlet finns också Hannes Borg, som är politiskt sakkunnig på miljödepartementet. Han försvarar systemet med handel av utsläppsrätter och anser att en global kolskatt som Johan Rockström talar om är politiskt omöjligt att införa.

– Jag tror att de politiska möjligheterna att genomföra en sådan, även om det är väldigt önskvärt, ligger väldigt långt borta tyvärr eftersom många länder drar åt olika håll, säger Hannes Borg. 

Men en viss öppning för helt nya system för att reglera utsläppen ser han ändå, även om det enligt honom lär dröja.

Malin Olofsson
malin.olofsson@sr.se