Kvinnojourernas arbete ska utvärderas

De ideella kvinnojourernas arbete ska utvärderas. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver i ett pressmeddelande att det gjorts få utvärderingar av kvinnojourernas verksamhet, och att de som gjorts inte ger någon övergripande blid av de metoder som används.

Uppdraget att utvärdera går till Socialstyrelsen, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige och Sveriges kvinnojourers riksförbund.