Kommuner tvingas stödja anhörigvårdare

Från och med nästa år ska kommunerna bli skyldiga att ge stöd till dem som vårdar sina anhöriga. Det kan handla om avlastning och utbildning. Redan idag ger 95 procent av kommunerna stöd i någon form. Men folkhälsominister Maria Larsson anser ändå att det behövs en skärpning av lagen, för att ingen kommun ska kunna komma undan sitt ansvar.

– Ja, det behöver naturligtvis utvecklas vidare. Och det håller man på med i många kommuner också. Vi har haft särskilda öronmärkta pengar från staten till kommunerna för att göra det här. Och nu är det dags att säga att det inte bara bör finna på plats i varje kommun, utan det ska finnas på plats. Det ska inte bero på vilken kommun man bor i som anhörigvårdare, man ska veta att det finns ett stöd att få när man väljer att göra den här uppgiften, säger folkhälso- och äldreminister Maria Larsson.

I Sverige beräknas 650 000 personer fungera som anhörigvårdare.