Snart krävs intyg för sjuka barn

Från och med första juli krävs intyg från skola eller dagis för att få ersättning vid vård av sjuka barn.

Intyget skickas ut automatisk när föräldern anmäler sjukfrånvaro via telefon eller internet. Det ska sedan fyllas i av personalen på förskolan eller skolan.

Med intyget vill regeringen minska fusket vid vård av sjuka barn. Undersökningar visar att fusket med tillfällig föräldrapenning är mellan 216 och 650 miljoner kronor per år.