Rekordhögt budgetöverskott

Riksgäldens nya prognos för 2008 visar på ett budgetöverskott på 163 miljarder kronor, det största någonsin.

Orsaken är framför allt regeringens försäljning av statliga bolag, säger Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren.

– Vi reviderar upp vår bedömning och det gör vi dels för att vi tror på att försäljningsinkomsterna kommer att bli lite större i år, men också för att skatteinkomsterna, så kallade kompletteringsbetalningar från förra året, det vill säga kapitalvinster och annat från kommer till, säger Bo Lundgren.

– Dessutom så har regeringen lagt förslag som innebär att sjukförsäkringen kommer att bli billigare, säger Bo Lundgren.

Riksgäldens prognos i dag ligger 62 miljarder kronor över den som gavs tidigare i år, vilket dels beror på att Vasakronan antagligen kommer att säljas innan årets slut, men också på minskade utgifter inom socialförsäkringen.

Detta gäller 2008, men för nästa år ser prognosen mer dyster ut. Det eftersom man spår en avmattning i ekonomin framöver, beroende på ökade råvarukostnader, löner och kapital samt den internationella kreditkrisen. Men då kan budgetöverskottet mildra situationen för Sverige, säger Bo Lundgren.

– Det är klart att för Sverige och medborgarna i Sverige så är det väldigt bra att staten nu har låg statsskuld, det ger ett mycket större handlingsutrymme. Det är lättare att ta några svåra år både för medborgare och för stat, säger Bo Lundgren.

– Behovet av framtida skatter är betydligt mindre för att skulden är lägre. Räntorna blir lägre än vad de annars skulle vara så det är en väldigt positiv situation. Sen kan vi inte göra så mycket åt konjunktursvängningarna, de kommer och går, men har man en låg statsskuld så har man bättre förutsättningar, säger Bo Lundgren.

Lotten Collin
lotten.collin@sr.se