Stegrad omsättning inom handeln

Detaljhandelns omsättning steg med 6,2 procent i maj jämfört med samma månad förra året, mätt i löpande priser. I fasta priser och kalenderkorrigerat var ökningen 1,3. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån och Handelns Utredningsinstitut.

Dagligvaruhandelns försäljning föll med en procent i maj, mätt i fasta och kalenderkorrigerade priser.

Det är första minussiffran för dagligvaruhandeln sedan 2004 och ett tydligt tecken på inbromsande konjunktur.

Att det bromsar in visar också dagens tillväxtsiffra från Storbritannien. BNP växte med bara 0,3 procent under första kvartalet 2008 jämfört med sista kvartalet 2007. Jämfört med första kvartalet 2007 blev tillväxten 2,3 procent första kvartalet 2008 på de brittiska öarna.