Sverige bland EU:s toppbetalare

EU-kommissionens sammanställning över hur unionens budget användes under förra året visar att Sverige är en av de länder som betalar mest till EU, tillsammans med Nederländerna och Tyskland.

Det är Nederländerna som toppar listan över de länder som betalar mer till unionens budget än de får tillbaka. Därnäst kommer Tyskland, medan Sverige intar tredjeplatsen på listan.

De länder som får mest pengar ur EU-budgeten är några av unionens folkrikaste länder, nämligen Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien.

Förra året gjorde EU av med 114 miljarder euro. Av dem gick 43 miljarder till jordbruket.

Frankrike fick nästan 20 procent av jordbrukskassan, följt av Spanien och Tyskland.

EU-budgetens ökning med 8 miljarder euro förra året berodde mestadels på att Bulgarien och Rumänien blev nya medlemmar i unionen.