Försvaret friar Kongosoldater för rasism

Uppgifterna om att svenska elitsoldater ska ha köpt sex och agerat rasistiskt i Afrika är falska. Det sägs i en internutredning som försvarsledningen beställt. Men utredaren generallöjtnant Anders Lindström vågar inte vara helt kategorisk.

– Alltså, jag kan inte säga helt uteslutet. Men min uppfattning efter att ha gjort den här undersökningen är att jag inte har några belägg för att så sker.

Anders Lindström fick i april uppdraget från ÖB att utreda uppgifterna om att svenska elitsoldater i EU-styrkan gått till prostituerade under operationerna i Kongo och Gabon år 2006.

Lindström har pratat med många personer inom det svenska försvaret som haft att göra med operationerna.

Av sekretesskäl kan han inte berätta vilka han har pratat med. Men han drar alltså slutsatsen att uppgifterna om sexköp är falska.

Det gäller också uppgifterna om att svenska soldater ska ha använt rasistiska ord och alltför brutala metoder mot lokalbefolkningen.

– Jag upplever att det finns en god kultur som motverkar den här typen av sätt att vara. Sedan kan det finnas enskilda, men jag har försökt att titta på om det finns någonting i systemet som skulle kunna uppmuntra detta eller driva på detta. Det har jag definitivt inte sett, säger Anders Lindström.

Du har inte ens sett enskilda fall?

– Nej, jag kan inte säga ”det finns absolut ingenting”, men jag är övertygad om att i det jag har sett, så är det en bra kultur, ett bra sätt att jobba på som gör att jag inte upplever att det finns den här typen av kulturer inom förbanden.

Anders Lindström har i sin utredning hittat att det varit konflikter mellan de två svenska specialförbanden som gör utlandsjobb och att kommunikationen brustit. Därför föreslår han att förbanden nu slås samman.

Lindström föreslår också att de två specialförbandscheferna som varit avstängda under utredningen, ska få tillbaka sina jobb.

Att utredningen gjorts av en militär som frågat andra militärer tycker inte Lindström minskar trovärdigheten i rapporten.

– Alla bilder är ju inte entydiga, som jag har sagt. Utan det har ju funnits konflikter och rivalitet. En del har efter hand inte fått vara kvar i systemet och de är ju inte lika glada som de som är kvar i systemet.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se