Björnjakten utökas kraftigt i höst

Naturvårdsverket har beslutat att höja kvoten till 233 björnar, det är 49 stycken fler björnar än i fjol.

Susanna Löfgren på Naturvårdsverket säger att årets skyddsjakt inte hotar björnstammen även om tillväxten kommer att minska.

Stammen har växt dramatiskt de senaste åren och det finns nu omkring 2 800 björnar. Det är långt över den miniminivå på 1 000 djur som riksdagen har beslutat om.