Finland vill skicka sopor till Sverige

I Finland funderar flera kommuner över att skicka sina sopor till Sverige. Anledningen är att den finländska kapaciteten för sopförbränning inte räcker till. Efter sommaren börjar förhandlingar om att sända avfallet till Sverige.

– I september skall vi börja prata med svenskarna om vi kan få ett avtal som gör att de tar emot våra sopor och bränner dem där, säger verkställande direktören för Åbonejdens Avfallsservice Markku Lehtokari.

Det här handlar alltså om avfallet från Åbo och ett tjugotal kommuner som omger staden. Tillståndet för den nuvarande sopförbränningscentralen i Åbo går ut år 2010 och man har inte fått något godkännande att fortsätta efter det.

En ansökan ligger inne om att få bränna upp till 150 000 ton sopor per år i en ny sopstation, men den ansökan har stoppats både hos miljömyndigheten och i domstol och man vet inte hur det kommer att sluta, om det överhuvud taget blir ett klartecken eller ej.

Under alla förhållanden kan man hamna i en situation där den gamla sopstationen inte längre får lov att bränna avfallet och det ännu inte finns någon ny klar att ta över soporna.

I övriga Finland finns inte heller tillräcklig kapacitet att ta emot Åbosoporna, åtminstone inte i dag. Därför är Sverige ett attraktivt alternativ. Där finns, enligt vd Markku Lehtokari, både kapacitet och intresse att ta hand om det finländska avfallet.

Men vart det i så fall kommer att transporteras vill han inte avslöja innan förhandlingarna om den här exporten har satt igång.

Det finns redan erfarenhet av att ta emot finländska sopor i Sverige. Ålänningarna skickar nämligen en del avfall västerut och från finländsk sida skulle man gärna se en gemensam nordisk plan för hur sopförbränningen skall bedrivas i framtiden.

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se