FRA-chefen:

"Viktigt för svensk underrättelsetjänst"

Försvarets Radioanstalt, FRA, får snart rätt att avlyssna all data- och teletrafik som går över Sveriges gränser, även den som går i kabel. Kritiken mot den omdebatterade lagen har snarare vuxit än avtagit efter beslutet.

Lagen är viktig för att svensk underrättelsetjänst ska kunna hävda sig gentemot andra länder, säger FRA-chefen Ingvar Åkesson.

--Om vi inte kan hänga med riskerar vårt land att marginalisera sig och bli beroende av andra. Vill vi vara en självständig nation i det här avseendet så måste vi ha den här kapaciteten. Men sen handlar det om att vi mycket selektivt bara tar ut det som lagen medger och som inte rör inrikestrafiken, säger Ingvar Åkesson.

Kan du garantera att informationen som hamnar hos era analytiker är relevant för era uppdragsgivare?

--Man kan inte ha hundraprocentiga garantier men vi strävar efter det. Det finns ett antal regler som säger att när man upptäcker något som inte ska vara där då ska det förstöras, säger Ingvar Åkesson.

Ingvar Åkesson går i en korridor i FRA:s lokaler på Lovön utanför Stockholm, några hundra meter från Drottningholms slott. Det här är en av Sveriges hemligaste anläggningar. På ytan ligger ett 30-tal mindre byggnader utspridda, de första byggda på 1940 talet.

FRA:s uppgift är att bedriva signalspaning, alltså avlyssning, för att få fram information till andra myndigheter som Säpo, regeringskansliet och försvaret.

Den på FRA som är chef för vad myndigheten ska samla in är Mats Nordqvist.

--Vanliga begrepp på det svenska språket kommer inte att generera någon trafik i våra filter, säger Mats Nordqvist.

Vilka ord kommer att kunna sökas på?

--Det kan tillexempel vara tekniska beskrivningar av kemiska föreningar som kan användas för tillexempel massförstörelsevapen, säger Mats Nordqvist.

Finns det en risk att sökorden blir för vida och fångar upp irrelevanta saker?

--Det står klart och tydligt i lagstiftningen att det inte är acceptabelt. Och det är dessutom en väldigt dålig hushållning av de få resurser vi har på analyssidan, säger Mats Nordqvist.

Vi blir insläppta i en annan av byggnaderna på området. Här finns en datahall och det som kallats FRA:s superdator, som uppges vara en av de kraftfullaste i världen. Mycket av det FRA är intresserat av är krypterat, alltså kodat, och i den här datorn testar matematikerna sina teorier om hur kryptona ska avkodas. På flera rader står 50 skåp, som innehåller 2 118 servrar.

--Då använder man den här beräkningskraften som hjälp annars skulle man få hålla på i decennier, säger Ingvar Åkesson.

Hur kommer det här att ha bäring på den nya uppgift ni har fått?

--Vi får ett större informationsflöde, det kan ligga till grund för kryptologernas arbete, säger Ingvar Åkesson.

Generaldirektören Ingvar Åkesson säger att myndigheten i samband med beslutet att FRA också ska få kontrollera trafik som går i kablar, begärt minst 200 miljoner kronor för nya investeringar, och att de kommer att anställa fler analytiker. Några detaljer går inte att få, de har skickats till regeringen i ett hemligt dokument.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se