Fördjupad konflikt om valfångsten

Den internationella valfångstkommissionens veckolånga möte i Chiles huvudstad Santiago slutade i besvikelse. I stället för att lösa de konflikter som länge rått inom organisationen, skapades nya.

Det var Danmarks förslag att öka Grönlands fångstkvot av knölvalar med tio exemplar de närmaste fem åren som gjorde att den atmosfär av samförstånd som rått under mötets tre första dagar bröt samman.

Ursprungsbefolkningarna på Grönland, i Alaska och Ryssland har rätt till en viss fångstkvot, en rätt som aldrig har ifrågasatts, och som heller inte brukar behandlas på den internationella valfångstkommissionens årliga möten. Eventuella höjningar av kvoten brukar regleras av en vetenskaplig kommitté.

Men när Danmark tog upp frågan så beslutade EU:s samordningsgrupp överaskande att rösta nej - ett beslut som fick debattens vågor att gå höga och många att tala om EU-delegaterna som svekfulla imperialister.

De upprörda känslorna gjorde också att inga andra beslut kunde tas, förutom att tillsätta en speciell arbetsgrupp med uppgift att arbeta vidare kring de frågor man hoppats att det här mötet skulle lösa.

Det gäller bland annat upprättandet av valskyddsområden i Sydatlanten, men framför allt hur man ska kunna närma de länder som förespråkar ett totalförbud av valfångst och de, framför allt Japan, Island och Norge, som bedriver valfångst under täckmantel av att det skulle röra sig om vetenskapligt motiverad jakt.

Innan mötet i Santiago fanns det starka förhoppningar om att man skulle kunna komma överens om att plana ut den så kallade vetenskapliga valjakten och att en viss kommersiell jakt skulle kunna tillåtas under förutsättning att ett vetenskapligt först råd gav klartecken.

En sådan överenskommelse skulle kontrolleras av den internationella valfångstkommissionen och därmed stärka dess auktoritet.

Men med dom nya motsättningarna kring urpsrungsbefolkningens fångsträtt, som blossade upp under Santiagomötet, så riskerar kommissionen istället att förlora i auktoritet. Och om den arbetsgrupp som nu tillsatts inte heller når resultat så riskerar kommissionen att splittras helt.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se