Landstingens strålskydd för dåligt

Landstingen får kritik av Statens strålskyddsinstitut, SSI, för dålig utbildning och onödiga röntgen-undersökningar. Enligt Torsten Cederlund, som ansvarar för personal- och patientstrålskydd på SSI, skulle så mycket som var femte skiktröntgen skulle inte behöva utföras.

– Undersökningen ska endast utföras om resultatet kommer påverka den fortsatta vården av patienten. Och i studien som vi har gjort här när det gäller skiktröntgen, så visade det sig att 20 procent av undersökningarna inte borde ha utförts, säger

Kan det vara så att man använder röntgen lite för lättvindigt, just för att det är lätt att använda?

– Det kan vara så, ja.

Genom datortomografi eller skiktröntgen kan man ta detaljerade bilder av de flesta av kroppens organ. Metoden innebär mer strålning än vanlig röntgen och har ökat i användning.

Statens strålskyddsinstitut har inspekterat strålskyddet i fem landsting och funnit allvarliga fel i alla, nu senast i Gävleborg, som fick ta emot en kritisk rapport vid midsommar. Det handlar bland annat om felaktiga, ibland onödiga, undersökningar och att utbildningen är för dålig.

– I och med att det förekommer på praktiskt taget alla landsting, så indikerar det ju att man inte tar det är med strålskyddsfrågorna på allvar. Och det leder ju på sikt till att både personal och patienter utsätts för onödigt höga stråldoser, säger Torsten Cederlund, på SSI.

Med bristande strålskydd ökar risken för att patienter utvecklar cancer. Enligt statistiska uppskattningar skulle ett par hundra av de cirka 40 000 nya cancerfallen i Sverige varje år kunna bero på röntgenstrålning.

Staffan Gullsby, som är chefsläkare på landstinget i Gävleborg, tar kritiken från SSI på allvar.

– Ja, det finns absolut brister när det gäller rutiner och organisation. Däremot när det gäller själva arbetet som sådant, all personal som arbetar med strålskyddsfrågor och strålning, röntgensköterskor, röntgenläkare, strålbehandlingssköterskor är ju väldigt väl medvetna om både strålning och strålskyddsarbete, säger Staffan Gullsby, chefsläkare på landstinget i Gävleborg.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se