Trygghetslarm ur funktion ett helt dygn

Det har varit stora problem med trygghetslarmen i Katrineholms kommun under helgen, eftersom stora delar av Telias nät för fast telefoni har varit utslaget. Hemtjänsten arbetade på söndagseftermiddagen med att kontakta de 700 äldre som har trygghetslarm i området. På söndagskvällen var systemet igång igen.

– Vi märkte det genom att personalen, som tar emot larm här i receptionen, blev uppringda av orliga anhöriga och brukare, som inte hade kunnat larma utan ringde hit ifrån en annan telefon. Anhöriga ringde då och var olika för sina gamla som inte kunde påkalla hjälp, säger Britt-Marie Svedenberg, chef för hemtjänsten i Katrineholm.

Hemtjänsten hade vid 17-tiden på söndagseftermiddagen omkring 50 personer kvar att kontakta, men Britt-Marie Svedenberg hade inte fått några rapporter om att någon skulle ha farit illa under avbrottet.

Hon berömmer sin personal som har jobbat hårt för att få tag i alla brukare och anhöriga, men säger samtidigt att systemet med att ha trygghetslarm kopplade till fasta telefonin är osäkert i sådana här lägen.

– Tekniken är ju bra när den fungerar, men samtidigt är det sårbart, därför att det finns ingen backup om telefonen går sönder. Då kan den gamla faktiskt inte påkalla hjälp, säger Britt-Marie Svedenberg på hemtjänsten.

Den fasta telefonin och trygghetslarmen i Katrineholm kom igång igen sedan Telia åtgärdat felet. Men det gjordes inte förrän på söndagen trots att hemtjänsten upptäckte problemet redan på lördagen.

Hans G Larsson, informationsansvarig för driftsfrågor på Telia Sonera, säger att det beror på att det var ett ovanligt systemfel.

– Normalt sett skulle vi ha fått ett larm till vår driftövervakning. Det kom inget larm, och därför upptäckte vi inte det här felet.

Men han betonar samtidigt att ansvaret för att trygghetslarmen fungerar fullt ut ligger på kommunen, och att det bästa är om trygghetslarmen är kopplade både till fast och mobil telefoni.

– Där uppmanar vi alltid kommunen att se vilka alternativ som finns att tillgå, säger Hans G Larsson, på Telia Sonera.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se