Anglikanska kyrkan hotas av splittring

Konservativa biskopar i den anglikanska kyrkan har bildat ett nytt globalt nätverk i protest mot liberala krafter inom kyrkan som bland annat tillåter homosexuella präster.

En tredjedel av den anglikanska kyrkans biskopar står bakom helgens beslut att utse ett nytt råd med biskopar som bättre företräder deras syn på sexualitet och en mer ortodox tolkning av bibeln.

– Kyrkan har skadats av falskt predikande om bibelns auktoritet och om konsekvenserna av sexuellt beteende, säger ordföranden för utbrytargruppen, Rod Thomas, till BBC.

Oenigheten i den anglikanska kyrkan blev tydlig redan för fem år sedan då den episkopala kyrkan i USA utsåg en biskop som är öppet homosexuell .

Sedan dess har konservativa krafter protesterat. Och inte blev motsättningarna mindre av att två homosexuella präster fick en vigselliknande ceremoni i en kyrka här i London för en tid sen. 

Det är i huvudsak biskopar från utvecklingsländer, många i Afrika, som är kritiska till den mer liberala amerikanska och kanadensiska grenen av den anglikanska kyrkan som man nu beslutat att bryta kontakten med. 

Gruppen tänker dock inte lämna den anglikanska kyrkan men på mötet i Jerusalem gjorde man tydligt klart att man inte längre ser ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som ledare för hela den anglikanska kyrkan. 

Det ställer till ytterligare problem för ärkebiskopen som bara om några veckor ska leda Lambethkonferensen här i Storbritannien, ett möte för hela världens anglikanska kyrkor som genomförs var tionde år.

En tredjedel av dom inbjudna biskoparna från bland annat Nigeria, Kenya och Uganda har redan meddelat att de tänker bojkotta mötet.

FAKTA: Den anglikanska kyrkan är en av de största kristna trossamfunden i världen, med ca 77 miljoner medlemmar.

Camilla Kvartoft, London
camilla.kvartoft@sr.se