Folkpartister vill slopa miljöbilspremien

Miljöbilspremien på 10 000 kronor var ett förhastat beslut och ska inte fortsätta, anser en arbetsgrupp inom folkpartiet. Enligt gruppen är det inte en hållbar politik att subventionera biodrivmedel.

– Vill vill alltså fullfölja det beslut som finns, men vi vill inte tillskjuta mera pengar till subventioner av biodrivmedel i Sverige. Det är väldigt viktigt nu att EU inte fattar beslut som leder till att man inom EU och inklusive Sverige använder en ökad andel av marken i jordbruket för biodrivmedel istället för att producera livsmedel, säger folkpartiets energitalesman Carl B Hamilton.

Han och två partikolleger skriver idag i ett inlägg på DN debatt att det var förhastat av regeringen att stimulera biobränsle som drivmedel.

Med biodrivmedel menar Carl B Hamilton i första hand etanol där det idag bara finns en acceptabel etanol som man kan använda, enligt Hamilton, och det är den som kommer från rörsockerodlingar i Brasilien.

Biodrivmedlens befrielse från energiskatt och premien på
10 000 till alla som köper en ny biodriven bil betyder att staten subventionerar användningen av biobränslen med i år 1,7 miljarder kronor.

Miljöbilspremien delas ut till 2009 års slut, men efter det vill arbetsgruppen inom folkpartiet inte se en fortsättning.

– Man behöver ju inte stödja biodrivmedel på det sättet som man tänkte tidigare om man nu vill ha det. Nu har vi väldigt höga oljepriser och därmed blir den relativa konkurrenskraften för biodrivmedel bättre och det är ju ytterligare ett argument för att vara försiktig med att subventionera biodrivmedel, säger Carl B Hamilton.

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se