Svårt få stopp på förbjudet spårspring

Varje år omkommer drygt 30 personer i Sverige i tågkollisioner på eller vid järnvägen. Banverket säger att det ändå är svårt att få folk att sluta korsa spåren på otillåtna ställen.
(SR Gävleborg)