Gruvarbetare i Peru går ut i strejk

Gruvarbetare i Peru har gått ut i en landsomfattande strejk. Peru är världens ledande utvinnare av silver och näst största utvinnare av koppar och zink.

De skyhöga metallpriserna har de senaste åren skapat ett kraftigt ekonomiskt uppsving för Peru, och gruvarbetarna vill nu få bättre arbetsförhållanden och större del av vinsterna i gruvbranschen.