Stor brist på allmänläkare

Bristen på allmänläkare är stor. Orsaken är att allt för få utbildas och att många väljer deltid på grund av högarbetsbelastning. (SR Sjuhärad)