Vårdval Stockholm

Fler listar sig vid husläkarmottagning

En första utvärdering har gjorts av Vårdval Stockholm, som började gälla vid årsskiftet och som ger folk rätt att fritt välja vårdcentral, privat eller landstingsägd.

I utvärderingen sägs att fler invånare har valt att lista sig vid en husläkarmottagning. Det har dessutom blivit fler husläkarmottagningar som ger fler personer vård.

Bakom utvärderingen står bland annat Hälso- och sjukvårdens förvaltning, som säger sig vara försiktig med att tolka resultatet eftersom mätperioden är bara fyra månader.