Socialstyrelsen

Utskrivna patienter behöver mer stöd

Personer som har vårdats länge inom rättspsykiatrin behöver ofta stöd för att kunna leva ett liv utanför sjukhuset.

Det framgår av en tillsyn gjord av Socialstyrelsen och länsstyrelsen i Västernorrland.

Kommunerna och rättspsykiatrin borde samarbeta betydligt bättre när patienter ska slussas ut i samhället, sägs det i utvärderingen.