Volvo i stort samarbete för lastbilsteknik

Svenska och amerikanska staten satsar tillsammans över 100 miljoner kronor för att Volvo ska kunna fortsätta utveckla ny hybridteknik för tunga lastbilar.

Andy Karsner, biträdande minister på USA:s energidepartement, säger att Volvo är så stort på USA-marknaden att amerikanska skattebetalare har ett direkt intresse av att bidra med pengar till Volvos miljöarbete.

För ett år sedan inleddes samarbetet mellan Volvo, Sverige och USA. Nu satsar parterna totalt 220 miljoner kronor för att kunna fortsätta tre år till. Volvo står för hälften av pengarna och svenska och amerikanska staten delar på den andra halvan.

– Jag tycker att svenska staten ska vara med och sponsra de som tar teknikrisker och utvecklar ny teknik. När Volvo gör det ska vi hjälpa till, säger Tomas Kåberger, generaldirektör för svenska Energimyndigheten.

Volvos vd Leif Johansson värjer sig dock mot begreppet sponsring.

– Det är inte fråga om någon sponsring utan om ett gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete. Gemensamt kommer vi att göra basforskning när det gäller hybrider, energieffektivitet och alternativa bränslen som kommer alla svenska och amerikanska företag till dels.

Kommer ni att vara sugna på att dela med er av alla era kunskaper, även till konkurrenter?

– Det är så att det går i olika faser. Grundläggande forskning och utveckling, som vi pratar om här, så är det per definition så att vi delar med oss av detta. Det är offentliga pengar och vi stoppar också in grundläggande pengar. När vi däremot kommer in i konkurrensfaser så är det självklart så att vi vill behålla våra företagshemligheter för oss själva. De ingår inte i det här projektet.

Från 2010 och framåt hoppas Volvos vd att projektet ska ge resultat i form av mer energieffektiva lastbilar.

Den amerikanske ministern Andy Karsner menar att det än så länge är unikt att två stater på det här sättet går ihop och stödjer den privata industrins försök att minska utsläpp, men USA hoppas på liknande samarbeten med flera länder.

Jens Möller, Göteborg
jens.moller@sr.se