HD tar inte upp Riccardo-målet

Högsta domstolen kommer inte att ta upp dödsmisshandeln av 16-årige Riccardo Campogiani på Kungsholmen i Stockholm. (Radio Stockholm)