Förslag:

Ställbara hastighetsskyltar i hela landet

Vägverkets försök med så kallade variabla hastighetsgränser har slagit så väl ut, att man nu vill införa systemet i hela landet.

I fem år har försöket pågått med hastighetsskyltar som kan ställas om vid till exempel dåligt väglag och projektledaren Lars-Olof Landerfors glad över resultatet.

– Jag är positivt överraskad över att vi får så pass bra resultat. Vi har levt med det här i så pass många år att man har hunnit vänja sig vid resultatet men det är överraskande, glädjande att det är så bra, säger Lars-Olof Landerfors.

Sedan 2003 har 20 olika vägar i landet försetts med hastighetsskyltar som kan ändras, bland annat på E4 utanför Sundsvall och Hudiksvall och på flera platser i Skåne. Skyltarna har till exempel fått en lägre hastighet när väglaget blivit besvärligt, och på vägar där risken för köer är stora.

Vägverkets egna beräkningar tyder på att om man sänker hastigheten när det till exempel blir halt kan antalet dödade och svårt skadade minska med upp till 40 procent.

Bäst effekt har ändå Vägverkets tester gett vid korsningar, där det ganska sällan kommer bilar från en anslutande väg.

Få bilister sänker hastigheten även om det finns en 70-skylt där, men om man bara sänker hastigheten när det verkligen kommer en bil som ska köra ut i korsningen, följer bilisterna reglerna betydligt bättre. Och olycksrisken minskar med mellan 15 och 40 procent säger Lars-Olof Landerfors.

I hela landet finns mer än 100 sådana korsningar, där det här skulle kunna användas säger han. Och många gånger blir det en betydligt billigare metod än att bygga rondeller eller planskilda korsningar.

Resultatet av försöket är nu överlämnat till regeringen och Vägverket vill gå vidare.

– Vi vill fortsätta med den här användningen av variabel hastighet i hela landet som ett ordinarie inslag i Vägverkets åtgärdspaket, Lars-Olof Landerfors.

Så trafikanterna kommer att se mer av det här med skyltar som kommer upp med sänkta hastigheter?

– Ja, det tror jag, vi planerar för det, säger Lars-Olof Landerfors.

Maria Rymell
maria.rymell@sr.se