Generalmajor Tony Stigsson frias

En av försvarets tidigare högsta chefer, generalmajor Tony Stigsson, friades i Stockholms tingsrätt från åtalet om att han ska ha hanterat hemliga handlingar på ett brottsligt sätt. Tony Stigssons advokat, Gunnar Falk, är nöjd med domen.

– Min huvudman har varit behörig att ha befattning med de här handlingarna, och med det innehåll som finns i handlingarna, för fullgörandet av sin tjänst.

--Om han därefter till äventyrs inte hanterade dem på korrekt sätt, där vi i och för sig har haft delade meningar, så utgör det ändå inte ett sådant brott som åklagaren påstår. Det är inte frågan om någon obehörig befattning med de här handlingarna, säger Gunnar Falk, som är Tony Stigssons advokat.

Det handlar om några av försvarets allra hemligaste handlingar, som hittades hemma hos Tony Stigsson i samband med att han greps, misstänkt för att ha misshandlat och våldtagit sin dåvarande fru för ungefär tre år sedan.

Tony Stigsson, som då var en av överbefälhavarens närmaste män, har hela tiden nekat till att ha tagit hem och förvarat handlingarna på ett sätt som han inte fick. Åklagaren däremot har hävdat att Stigsson riskerat rikets säkerhet.

Tingsrätten konstaterar att handlingarna visserligen inte förvarats enligt de regler som försvarsmakten har, men eftersom inga uppgifter ur handlingarna har röjts, är det inte att betrakta som brottsligt, på det sätt som åklagaren hävdat.

Åklagare Tomas Lindstrand vill inte ge någon kommentar till friandet innan han läst domen. Men Tony Stigssons advokat Gunnar Falk räknar med ett överklagande.

– Jag har anledning att räkna med att åklagaren går vidare med det här till hovrätten, även om det var en enhällig dom som tingsrätten har meddelat.

Nu avskedades han, det formella beslutet fattades i april. Vad säger du om det, med anledning av den här friande domen?

– Nu var det väl kanske inte hans hanterande av handlingar som var huvudskälet till att han blev skild ifrån sin anställning utan den omständigheten att han var tidigare dömd för misshandelsbrott. Även om jag har anledning att tro att hanteringen av handlingar kan ha spelat in, men det var inte det som var avgörande, säger Gunnar Falk, Tony Stigssons advokat.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se