Sida-revisorer godkände korrupta projekt

Tre revisorer som granskat Sidafinansierade biståndsprojekt i Afrika får nu svidande kritik av revisorsnämnden. Enligt Revisorsnämnden har de tre godkänt bokföringen i projekt som pekas ut som bristfälliga och till och med korrupta, utan att reagera.

– När det finns brister, och det inte rapporteras, då är det sådant som föranleder kritik från vår sida, säger Anders Holm, revisionsdirektör på Revisorsnämnden.

Det har stormat ett tag nu kring sidafinansierade biståndsprojket i Afrika.

I höstas fick Sida skarp kritik från Riksrevisionen. Det handlade om allvarliga bokföringsproblem i en del projekt som svenska biståndsorganisationer driver i samarbete med afrikanska organisationer och med Sidas pengar.

Revisionen har pekat på att vissa afrikanska verksamheter har allvarliga problem med bokföringen. I en del fall är det helt enkelt oklart vart biståndspengarna tar vägen.

Det är en bild återkommer. Nu har Revisorsnämnden granskat tre revisorer, som arbetar med bokföring, i de svenska biståndsorganisationerna som får pengar av sida. 

De tre har godkänt och intygat bokföring ända ner till lokal nivå i Afrika, utan att kontrollera vad de egentligen har godkänt.

Den afrikanska bokföringen har i vissa fall varit oriktig och har inte utfärdats på det sätt som Sida kräver att det ska göras. Men det har de svenska revisorerna inte brytt sig om att kontrollera.

En får nu en erinran, och de andra varningar. Och Anders Holm på Revisorsnämnden tycker att det här visar på att Sidas kontrollsystem och instruktioner, som ska se till att biståndspengarna kommer rätt, helt enkelt inte fungerar. 

– Det finns brister i kontrollsystemet, och det bygger väldigt mycket på att de organisationer som har ett kontrollansvar också utövar det i praktiken, och att det man vill ha gjort uppifrån också blir gjort längst ner, säger Anders Holm.  

Sida håller till viss del med om kritiken, och i år ser man över sina kontrollsystem. 

– Nu arbetar vi med att ta fram en ny revisionshandledning och en handbok, som blir klar under hösten, säger Lena Ingelstam, enhetschef för Sidas samverkan med enskilda organisationer.

– Att ständigt förbättra vår kontrollfunktion ökar och förbättrar möjligheterna till ett bra bistånd, som når fram till människor som lever i fattigdom, säger Lena Ingelstam.  

Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se