Sjuksköterskestrejken

Svårt att komma ikapp vårdköerna

Effekterna av vårens sjuksköterskestrejk blir kännbara ända fram till jul. Flera landsting får svårigheter att uppfylla vårdgarantin.

Tusentals operationer ställdes in under strejken och några av landets största landsting vet först i augusti om man hinner operera ikapp. För Region Skåne innebar strejken däremot att köerna till olika canceroperationer är kortare nu än vad man räknat med.

– När det gäller patienter som väntade på canceroperationer och prioriterade operationer så är läget bättre än vad det var förra sommaren, säger Pia Lundbom som är regional samordnare för operationsköerna.

Förklaringen är att strejken tvingade fram en effektivare planering och omhändertagande av patienter som var högt prioriterade.

– För de andra med lägre medicinsk prioritet finns det ungefär 3 000 planerade operationer som blev uppskjutna, säger Pia Lundbom.

9 900 av vårdförbundets medlemmar hade varit ute i strejk när den sex veckor långa strejken tog slut den 28 maj.

För Västerbottens Läns Landsting innebar strejken att 800 operationer sköts upp och för att klara av kön har man kortat semesterstängningen och planerar att ha extra operationslag som operera på helgerna efter semestrarna.

Inom Stockholms läns landsting sköts över 900 operationer upp och först i augusti vet man hur lång tid det tar innan man kommit ikapp.

Landstinget Västra Götaland har förberett punktinsatser för att mildra effekterna av strejken, men hittills är det inget sjukhus som begärt hjälp. I augusti eller september säger man att man skall vara i fas. Så är det inte i Region Skåne.

– Vi tror att vi kommer att ha ett normalt köläge i mitten av december innan julstängningarna, säger Pia Lundbom.

Flera landsting rapporterar kostnadsökningar för de specialinsatser som gjorts och kommer att göras för att operera ikapp. Belastningen på sjukhusen under konflikten var ojämn och hade kunnat undvikas genom bättre planering, säger Pia Lundbom på Region Skåne.

Under hösten ska också den ökade belastningen för personalen på operations- och intensivvårdsavdelningar granskas. Under strejken varnades det för att ökade väntetider skulle innebära fara för cancerpatienter. De eventuella riskerna har man nu undersökt inom Region Skåne.

– Där vet vi att när det gäller patienter med diagnosen cancer så har det inte identifierats någon patient där det har löpts ökad risk i den väntetiden, säger Pia Lundbom.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se