Humanitär kris på Afrikas horn

14 miljoner människor på Afrikas horn hotas av matbrist och humanitär kris de närmaste månaderna.

Den varningen kommer nu i ett gemensamt uttalande från sex olika FN-organisationer. 

Och FN kräver omedelbara hjälpinsatser från världens länder. 

Krisen har sin grund i krig, framför allt i Somalia, torka och stigande livsmedelspriser.