AP Fastigheter köper Vasakronan

Uppdaterad 14:14
Det blir AP Fastigheter som köper det statliga fastighetsbolaget Vasakronan. AP Fastigheter ägs av de statliga AP-fonderna.

I dag blev klart att det blir de allmänna pensionsfondernas fastighetsbolag som köper statliga Vasakronan. Priset blev 41 miljarder. Regeringens Mats Odell är nöjd och ser inget konstigt med att det är skattebetalarna genom staten ägt Vasakronan och nu kommer att göra det genom AP-fonderna.

– Staten har en skuld på över 1 000 miljarder kronor, vi har egentligen inga pengar att placera, säger Mats Odell.

– Däremot har pensionsfonderna väldigt mycket pengar som de ska placera inför våra pensioner. Därför är det bra att dagens pensionärer har fått köpa de här fastigheterna, säger Mats Odell.

Till vilken grad är det här en privatisering?

– Vasakronan har nu hamnat hos AP Fastigheter, det är ett bolag där staten visserligen utser styrelseledamöterna i fonderna men de fattar helt självständiga beslut, säger Mats Odell.

Men om de utser styrelseledamöterna har de väl kontroll?

– På samma sätt som staten utser Riksbankens direktion, som är fullständigt självständig gentemot staten, så är AP-fonden helt autonoma gentemot staten, säger Mats Odell.

På vilket sätt är AP Fastigheter en bättre ägare?

– Så till vida att AP Fastigheter ägs av pensionsfonderna, som har pengar att placera. Svenska staten lånar pengar en väldig massa pengar, säger Mats Odell.

Prislappen på Vasakronan blev drygt 41 miljarder kronor men från den siffran försvinner en del genom att Vasakronan också har skulder.

Netto får Mats Odell in 26 miljarder kronor. Pengar som enligt vad regeringens tidigare sagt i första hand ska användas för att amortera ner statskulden. När den här affären väntas vara i hamn kommer den också att minsta ränteutgifterna på statskulden med ungefär 1 miljard om året.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se