Bidragsfusk

Felaktiga utbetalningar för 18-20 miljarder

Det går att få bort både slarvet och fusket med bidrag från välfärdssystemen. Det anser delegationen för felaktiga utbetalningar som efter tre år nu överlämnar sitt slutbetänkande till regeringen.

Mellan 18 och 20 miljarder per år är felaktiga utbetalningar, och det krävs en rad samlade åtgärder för att få in den summan. Det säger delegationens ordförande Björn Blomqvist

– Det finns ingen snabb lösning för de här systemen. Det krävs ett tålmodigt och konsekvent arbete. Det finns en hel del regeländringar som måste göras, säger Björn Blomqvist.

18-20 miljarder är felaktiga, hur långt ner kan man komma med ditt åtgärdspaket?

– Väldigt långt ner. Målet måste vara att felaktiga utbetalningar ska upphöra men dit kan man inte nå, men man ska ha den ambitionen, men då tar det ett tag, säger Björn Blomqvist.

Delegationen mot felaktiga utbetalningar vill inte peka ut en enda åtgärd som skulle vara extra viktig för att samhället ska få tillbaka de 18-20 miljarder som betalas ut årligen. 18-20 miljarder är 4 procent av de 500 miljarder som årligen betalas ut av välfärdssystemen. Hälften av felaktigheterna beror på myndigheter och kommuner.

Men den andra hälften beror på mer eller mindre fusk, eller brott som Björn Blomqvist tycker att vi ska säga.

Nyckelformuleringar för utredaren är förenklade system och lättare att göra rätt. Men det handlar också om att kontrollerna ska öka. Fler samkörningar av register till exempel. När utredning lär SCB samköra bostadsbidrag med nettoförmögenheter, visade det sig att 80 000 hushåll med 400 000 i nettoförmögenhet fick ut bostadsbidrag på totalt 1,5 miljarder.

Utredningen vill fortsätta i tre år med informationsinsatser och regeringen bör tillsätta en särskilds beredning mot felaktiga utbetalningar i regeringskansliet.

– Det är viktigt att vi samordnar mellan de olika departementen. Just nu känns det som att varje departement arbetar på sitt område. Det behövs en beredning som kan samordna arbetet inom regeringskansliet men också se till att informationen till medborgarna blir bättre, säger Björn Blomqvist.

Så efter tre år ser vi en bättring?

– Det borde vara målsättningen iallafall, säger Björn Blomqvist.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se