Utvisas från Sverige till Afghanistan

En man från Afghanistan har fått avslag på sin asylsökan och ska utvisas till huvudstaden Kabul. Det sker trots att han inte har något socialt nätverk där och inte kan återvända till sin gamla hemregion eftersom det området inte anses säkert. Domen från Migrationsöverdomstolen är vägledande både för migrationsdomstolarna och Migrationsverket.

– Det bekräftar den praxis som vi har beslutat om sedan tidigare. Svensk rätt säger att i första hand ska man söka skydd i det egna landet om det är möjligt, enligt vissa kriterier. Nu har Migrationsöverdomstolen bekräftat att det gäller också Afghanistan, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket.

Domen innebär att det inte längre är något argument för ensamstående afghaner att de skulle sakna släkt eller vänner i huvudstaden Kabul, och att de kan hänvisas till att bli internflyktingar i Afghanistan.

Migrationsdomstolarna har tidigare dömt annorlunda i beslut som Migrationsverket fattat, men nu går alltså Migrationsöverdomstolen på Migrationsverkets linje.

Domstolen betonar dessutom att rätten till ny prövning i avvisningsbeslut ska tillämpas restriktivt.

– Ensamkommande män från södra och sydöstra Afghanistan kommer att hänvisas till Kabul. Har du särskilda skäl utöver det, om du som person är jagad för den du är, så kan du få asyl även om du kommer från de här områdena, säger migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Yasmine El Rafie
yasmine.elrafie@sr.se