Olaglig övervakning på ambassad

Länsstyrelsen har nekat Amerikanska ambassaden i Stockholm tillstånd till kameraövervakning. Efter en artikel i Dagens Nyheter granskades 48 ambassader i Sverige och hälften visade sig ha övervakningskameror utan tillstånd, något som är olagligt i Sverige.  

Ulf Eriksson på Länsstyrelsen menar att man förväntar sig av amerikanska ambassaden att nu följa svensk lag och ta ner sina kameror. 

– Vi har en lagstiftning i Sverige som säger att man ska söka tillstånd om man kan drabba allmänheten med sin övervakning. Och ambassader är inte undantagna i lagen från det kravet att söka tillstånd, säger Ulf Eriksson. 

Av femton ambassader som ansökt till länsstyrelsen om tillstånd till kameraövervakning är det bara den amerikanska ambassaden som har fått avslag.  

Anledningen till avslaget är att ambassaden bland annat vägrar uppge hur stort område som ska övervakas, information som är nödvändig för att Länsstyrelsen ska kunna bevilja tillstånd till kameraövervakning.   

Amerikanska ambassaden hänvisar till amerikansk lag när de sekretessbelägger information om kameraövervakningen. Länsstyrelsen menar att svensk lag är överordnad då det är svenskt territorium som bevakas.  

– Kamerorna finns för att skydda amerikaner och svenskar som vistas i eller runt ambassadområdet, säger Chris Scharf talesman på den amerikanska ambassaden. 

Ambassaden har brutit mot lagen på två punkter menar Ulf Eriksson, dels genom att ha övervakningskameror utan tillstånd men även genom att filma på allmän plats. 

Ambassadens diplomatiska immunitet skyddar den mot åtal för lagbrott, det enda man kan hoppas på är att ambassaderna respekterar de svenska lagarna säger Ulf Eriksson.  

– Vi har inga maktmedel att ta till mot dem på det sätt som vi har mot övriga medborgare eller övriga personer som vistas i Sverige, säger Ulf Eriksson. 

Parisa Khakuei
parisa.khakuei@sr.se