Äldre kvinnor ska lära sig köra bil igen

Äldre kvinnor som inte kört bil på många år ska få hjälp att våga sig ut i trafiken igen. Det är trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Jönköpings län, som tillsammans med Pensionärernas riksorganisation, PRO ska starta en utbildning riktad till kvinnor.

– Ja, det blir nog till 99 procent jag.

Varför då?

– Hon tycker att jag kör så bra, säger Bengt Erik Olsson.

– Jag tycker det är väldigt bekvämt att slippa köra, säger Gunnel Holländer.

PRO och NTF startar kurser i höst för äldre kvinnor som inte har kört på många år, och som behöver fräscha upp sina kunskaper. Vad tycker du om det?

– Det tror jag är väldigt bra, för jag vet många av våra vänner, fruarna kör inte mycket och så helt plötslig så blir den andre sjuk, och så sitter man där oftast, säger Bengt Erik Olsson.

Körutbildningen för äldre kvinnor är förmodligen unik i landet och drar igång i höst.

Förutom att undvika den isolering många kvinnor riskerar att hamna i när de inte vågar köra, handlar det också om att få kvinnorna att våga ta plats vid ratten vid ett tidigare skede, när mannens körförmåga kanske försämras, säger Åke Qvarnström, som är chefskonsulent på NTF i Jönköpings län.

– Kvinnorna sitter alltid som passagerare, och det är där vi vill nu i jämställdhetens tecken, att de flyttar till vänster sida i förarhytten, säger Åke Qvarnström på NTF.

Samtidigt diskuteras ju äldres problem att hänga med i trafiken. Men Leif Pettersson, trafiksäkerhetsansvarig på PRO i Jönköpings län, tycker inte att äldre ska avstå från att köra.

– Äldre ska kunna köra bil så högt upp i åldern som möjligt är.

Ser du ingen fara med att äldre människor är ute i trafiken?

– Nej, inte så länge den medicinska expertisen är inkopplad på det hela också, säger Leif Pettersson på PRO.

NTF kommer att sköta den teoretiska delen av kursen, medan en körskola kommer in och ger praktisk utbildning.

Till att börja med utbildas nu ett antal äldre kvinnor som ska hålla i kurserna. Inga-Lill Björkquist i Tenhult utanför Jönköping är en av dem, och hon har flera bekanta som skulle behöva gå kursen.

– Ja, jag känner äldre kvinnor där mannen får skjutsa, det kan vara bara korta sträckor.

Det kommer att bli kvinnor som undervisar kvinnor, är det viktigt?

– Ja, det tycker jag. Vi tänker olika män och kvinnor, det är bara så, säger Inga-Lill Björkquist.

Birgitta Gustafsson i Jönköping hade gärna gått en sådan här utbildning. Men hon tycker själv att hon är för gammal nu.

– Jag är 80 och då tycker jag inte man ska köra bil längre, säger Birgitta Gustafsson, pensionär i Jönköping.

Maria Rymell
maria.rymell@sr.se