SKULDSATTA BARN

Olika policy hos Sveriges landsting

Tiotusentals barn är skyldiga pengar till kommuner och landsting eftersom föräldrarna inte har betalat barnens räkningar hos, exempelvis, sjukhuset eller tandläkaren. Om landstingen kräver barn på pengar eller inte varierar stort över landet. Norrbotten är ett av de landsting som ännu inte lyckats lösa problemet.

– Vi har väl funderat på det, men det har inte varit aktuellt riktigt, och frågan har inte varit på agendan, kan man väl säga, säger Carola Fransson, redovisningschef på landstinget i Norrbotten.

Uteblivna besök hos sjukhus eller tandläkare tar alla landsting betalt för, men vissa tar också mer eller mindre betalt för själva vården. Det är förutom Norrbotten också landstingen i Uppsala, Gotland och Region Skåne.

Menar ni ändå att det har känts rimligt att en elvaåring ska betala, även om det bara är en räkning på 150 kronor?

– Självfallet så kommer ju inte barnet att betala, det är ju föräldrarna som har ansvaret i alla fall, säger Carola Fransson.

När föräldrarna inte vill eller kan ta sitt ansvar, det är då det blir problem. Datainspektionen och Kronofogden försöker nu ta reda på hur många barn som finns hos inkassobolagen efter att deras föräldrar inte betalat, exempelvis sjukhus- och tandläkarräkningar.

Peter från Umeå vet hur det är. Hans mamma kunde inte betala hans räkning från Folktandvården.

– När jag fyllde 18 så fick jag ganska strax efteråt kravbrev, att ”det här ska du betala”. Några veckor senare så fick jag en prick i registret, ”du har inte betalat in det här, och vi kräver att du betalar det här” och det växte ju bara, säger Peter.

Nu har regeringen föreslagit en lag som sak göra det svårare att skuldsätta barn och unga, och som väntas börja gälla 1 januari.

Men den lagen kommer bara att reglera skulder som har med privatpersoner och företag att göra. Landstingen får fortsätta skicka barn till inkasso, berättar Mikael Necke på Kronofogden.

– Då blir det ju ett glapp som bara täcker en del av den här problematiken, man löser inte den problematiken när det gäller vårdavgifter, säger Mikael Necke på Kronofogdemyndigheten.

Tomas Jordan, P3 Nyheter
tomas.jordan@sr.se