Sverige klarar räntan bättre än andra

Den stigande räntan drabbar inte svenskarna lika hårt som i många andra länder i Europa. Den svenska ekonomin är betydligt bättre än i övriga EU, vilket gör det möjligt att kombinera räntehöjningen med en expansiv finanspolitik med bland annat sänkta skatter.

– Det är min bedömning. Jag tycker att man har ett större utrymme att välja en lite högre ränta för att hålla nere inflationen, just därför att man vet att finanspolitiken kan göras mer expansiv. Därmed blir inte konsekvenserna så svåra för konjunkturutvecklingen och för efterfrågeutvecklingen. Vi kan få till stånd en bättre kombination av penning- och finanspolitik än man har möjlighet till i många andra länder, säger professor Lars Calmfors, vid Institutet för internationell ekonomi i Stockholm.

Den svenska finanspolitiken kommer att bli mer expansiv genom både skattesänkningar och högre offentliga utgifter, fortsätter Lars Calmfors.

Den europeiska centralbanken höjde också räntan på torsdagen, men de flesta euroländer har inte en ekonomi som tillåter en mer expansiv finanspolitik.

De länder som ändå försöker sig på det riskerar att bryta mot euroländernas ekonomiska regler i den så kallade stabilitetspakten.

– Problemet är ju då att situationen ser ganska olika ut i olika länder. Tyskland kanske kan ta det här därför att där har man haft en ganska stark konjunkturutveckling jämförelsevis. Men sedan har vi ju länder som Spanien, Italien och Irland, där lågkonjunkturen är mycket starkare. Så att det kommer helt klart att uppstå stora spänningar inom euroområdet, som är just den typ av spänningar som uppkommer när man ska ha en ränta för ett stort antal länder, där de ekonomiska förhållandena kan se väldigt olika ut, säger Lars Calmfors

Sverige har bättre förutsättningar än andra EU-länder att klara en lågkonjunktur, menar Lars Calmfors.

– Vi har starkare offentliga finanser. Vi har i botten haft en starkare tillväxt. Det vet vi ju inte i vilken grad det kommer att bestå, men jag skulle ändå säga att jämförelsevis befinner sig Sverige i en ganska god situation jämfört med andra europeiska länder, säger Lars Calmfors vid Institutet för internationell ekonomi i Stockholm.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se